Go to Top

Betingelser – Ledsager / Lods

Særlige betingelser for udførsel af ledsagelse i Københavns Lufthavne.

 

1.1  TVA Vagts gæsteledsagere er autoriseret af CPH med henblik på at ledsage besøgende i alle sikkerhedszoner på lufthavnens afspærrede områder, herunder ledsagelse på vegne af andre relevante virksomheder.

 

1.2  En virksomhed, der bestiller en ledsageropgave, har det fulde ansvar for de besøgendes arbejdsbetingede ærinde på airside, samt alle forudgående instruktioner, særlige forhold og aftaler i forbindelse hermed.

 

 

1.3  Virksomheden, der bestiller ledsageropgaven, er ansvarlig for at give TVA Vagt helt præcise oplysninger omkring opgavens art, formål, varighed, antal besøgende, mødested, kontaktperson, besøgsområde(r), og evt. særlige adgangsveje samt definere virksomhedens forventninger til os inden opgavens start. Oplysningerne skal fremgå af aftalekontrakten.

 

1.4  TVA Vagt forpligter sig til på vegne af kunden, der bestiller ledsageropgaven, at følge de af myndighedernes fastlagte regler for besøgende på lufthavnens afspærrede områder – herunder ledsagelse af besøgende på lufthavnens afspærrede områder.

 

1.5  TVA Vagt har ikke ansvar for eventuelle igangværende arbejders udførelse, kvalitet og resultat, og fraskriver sig ansvaret for tabt arbejdsfortjeneste, skader ved udført eller manglende udført arbejde, der som følge af gæstebesøget bliver standset af os, vores udsendte gæsteledsager, CPH eller andre udøvende myndigheder.

 

1.6  TVA Vagt leverer ikke de påbudte sikkerheds- og værnemidler.

 

1.7  Fakturering for udført arbejde af TVA Vagts gæsteledsagere aftales på forhånd, og skal fremgå af aftalekontraktens indhold om opgavens varighed.

 

1.8  Ved eventuelle forsinkelser under gæstebesøget, som ikke skyldes TVA Vagts eller vores gæsteledsager, vil kunden blive faktureret pr. hele time ud over den aftalte tidsperiode.

 

1.9   TVA Vagt eller ansvarlig gæsteledsager forbeholder sig retten til at vurdere opgaven og gæstebesøgets relevans i henhold til specifikke regler for lovligt tjenstlige ærinde i Københavns Lufthavn.

 

1.10                              TVA Vagt eller ansvarlig gæsteledsager har ret til, uden varsel, at stoppe en planlagt eller igangværende ledsageropgave, hvis opgaven eller gæstebesøget ikke:

 

1. lever op til myndighedernes fastlagte regler for besøgende på lufthavnens afspærrede områder.

 

2. Det planlagte arbejde afviger fra aftalen mellem kundevirksomhed, eventuel underleverandør og Lufthavnsvikar – eller CPH.

 

1.11                              Gæstebesøget modtager på dagen en obligatorisk briefing af gæsteledsager ang. retningslinjer inden adgang til lufthavnens afspærrede områder.

 

1.12                              Rapportering af uregelmæssigheder vil ske til den virksomhed, der har bestilt opgaven, såvel som til øvrige relevante myndigheder.

 

 

1.13                              TVA Vagt fakturerer pr. påbegyndt time – og minimum 3 timer.

 

1.14                              Annulleres en opgave senest kl. 17.00 dagen før starttidspunktet faktureres 0,- kr

 

 

1.15                              Ved annullering efter kl. 17.00 eller samme dag, faktureres 3 timer uanset længde på planlagte opgave.

 

1.16                              Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant, eller ifølge særskilt aftale.