Go to Top

Udgangskontrol

 

TVA-Vagts Udgangskontrol har til formål at afdække/forhindre internt svind.

Udgangskontrol er en uanmeldt kontrol, der på vilkårlige tidspunkter kontrollerer medarbejderne, når de forlader butikken.

Procedure
Kontrolløren bærer TVA-Vagt uniform, således personalet kan genkende kontrolløren. Ved kontrollen anmoder kontrolløren høfligt personalet om at åbne jakken, tasker eller poser, således kontrolløren visuelt kan kontrollere om de ansatte medbringer varer ud af butikken. I tilfælde hvor en ansat har varer med sig, kontrolleres at varer stemmer overens med bon. Skulle en ansat modsætte sig kontrollen vil kontrolløren inkludere dette i sin rapport.

Antallet af kontrolbesøg tilpasses individuelt. Denne ydelse kan tilkøbes fast, eller for en periode.

udgangskontrol1

Lad TVA-Vagt foretage Jeres Udgangskontrol. Kontakt os i dag og hør mere.