Go to Top

Vi tilbyder

  • Butiksdetektiv

  • Byggepladssikring

  • Centervagt

  • Fast vagt

  • Lufthavnsvagt

  • Områdevagt

  • Portvagt

  • Runderingsvagt

  • Servicevagt

  • Udgangskontrol

TVA-Vagts butiksdetektiver arbejder aktivt med at forhindre tyveri og svind.

Et godt samarbejde mellem butiksdetektiven og butiksbestyreren er en vigtig faktor for at forhindre tyveri fra kunder og personale.

Læs mere om vores butiks detektiver ➔

Med Byggepladssikring fra TVA-Vagt sikres Jeres byggeplads efter endt arbejdstid eller bemandes hele døgnet.

Byggepladsvagten sørger for, at ingen uvedkommende trænger ind på byggepladsen og at intet materiel og inventar forsvinder derfra. Byggepladsvagten kan endvidere udføre en række serviceopgaver, som at åbne og lukke byggepladsen for håndværkere, modtage og udlevere varer eller starte maskiner op.

Læs mere om vores byggepladssikring ➔

 

I TVA-Vagt ved vi hvor vigtigt det er, at centervagten har en veludviklet fornemmelse for service.

Vi anerkender, at gode serviceoplevelser skaber købelyst og får centerets besøgende til at vende tilbage.

Med en centervagt fra TVA-Vagt kan I derfor forvente mere end de grundlæggende vagt- og sikkerhedsopgaver som helt naturligt er forbundet med denne service.

01Læs mere om vores centervagter ➔

 

En Fast vagt fra TVA-Vagt er en vagt, som er fast tilknyttet Jeres virksomhed i et bestemt tidsrum, f.eks. i dagtimerne og/eller om natten.

Vagtens hovedopgave er at sikre bygningerne og skabe en tryg arbejdsplads for Jeres medarbejdere.

02

Læs mere om vores faste vagter ➔

TVA-Vagt kan håndtere en bred vifte af professionelle sikkerhedsopgaver for luftfartsselskaber og andre lufthavnsrelaterede virksomheder i Københavns Lufthavne, Kastrup og Roskilde.

Læs mere om vores lufthavs vagter ➔

Med en Områdevagt fra TVA-Vagt sikres et industriområde eller boligkvarter, giver sikkerhed og forebygger kriminalitet.

Stadig flere erhvervs- og industriområder går sammen om en fælles områdevagt.

På denne måde opnås en effektiv forebyggelse af kriminalitet i området, da Områdevagten befinder sig kontinuerligt i området.

Læs mere om vores område vagter ➔

En Portvagt er ofte en integreret del af virksomhedens rutiner og er det første ansigt en besøgende møder.

Med en Portvagt fra TVA-Vagt sikres, at kun personer og køretøjer med godkendt ærinde til virksomheden tillades adgang.

Samtidig med at Portvagten foretager denne adgangskontrol, kan Portvagten også udføre en række andre sikkerheds- og serviceopgaver – dette gør Portvagten til en attraktiv løsning for virksomheden, da opgaverne Portvagten kan løse ofte frigiver anden arbejdskraft.

Læs mere om vores portvagter ➔

En Runderingsvagt fra TVA-Vagt fører periodevis tilsyn med din ejendom, virksomhed eller område.

Vi efterser tilsynsstedet efter aftale med Jer, sådan at Jeres behov og krav for sikring opfyldes, herunder hvor hyppigt og hvor længe vi skal føre tilsyn, samt tilsynets omfang.

Læs mere om vores runderings vagter ➔

TVA-Vagt leverer i dag Servicevagter til både offentlige og private institutioner som rådhuse, biblioteker, svømmehaller, museer, teatre, forlystelsesområder og butikker.

Særligt for detailhandlen tilbyder TVA-Vagt, at vore Servicevagter kan indgå som en del af Jeres medarbejderstab og eksempelvis fungere som butikspersonale på aften- og nattevagter.

04

Læs mere om vores service vagter ➔

TVA-Vagts Udgangskontrol har til formål at afdække/forhindre internt svind.

Udgangskontrol er en uanmeldt kontrol, der på vilkårlige tidspunkter kontrollerer medarbejderne, når de forlader butikken.

Læs mere om vores udgangskontrol ➔